Hansı heyvandan qurban olur

    10.04.2015

Qurban yalnız, inək, qoyun[1] və dəvədən olur. Uca Allah buyurur:
«Biz hər bir ümmət üçün qurbangah müəyyən etdik (və ya hər bir ümmətə qurban kəsməyi lazım bildik) ki, Allahın onlara ruzi verdiyi (dördayaqlı ev) heyvanların üstündə (onları kəsdikləri zaman) Allahın adını çəksinlər (bismillah desinlər)...»[2].
 

 
[1]  Keçi də qoyun fəslinə aiddir. (tərc.)
[2] əl-Həcc: 34.