Dəvə və inəyi neçə nəfərin əvəzinə kəsmək olar

    10.04.2015

İbn Abbas (A.R.O.) deyir ki, bir dəfə Peyğəmbərlə (S.A.V.) birlikdə səfərdəydik. Qurban bayramının vaxtı gəldi. Biz, dəvə kəsmək üçün on nəfər[1], inək kəsmək üçün isə yeddi nəfər şərik olduq[2].

 
[1] Əksər hədislərdə dəvə və inəyi yeddi nəfərin kəsməsi qeyd olunur. (tərc.)
[2] Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə: № 2536. İbn Macə: 2/ 1047/ № 3131. Tirmizi: 2/ 194/ № 907. Nəsai: 7/ 222.