Əl-Vəla

    13.04.2015

Əl-vəla sözü, köləni azad edən insanın köləyə varislik etmək hüququna sahib olması deməkdir.
Belə insan, ölənin nəslindən olan varislərin olmaması halında varis ola bilər. Bu haqda əvvəldə "varislərə düşən vərəsə payı" – adlı fəsildə danışmışdıq.
Belə bağlılığın satılması və ya hədiyyə edilməsi mümkün deyil. Demək, İbn Ömərin (A.R.O.) rəvayətində deyilir ki, «Peyğəmbər (S.A.V.) əl-Vəla bağlılığının satılmasını və ya hədiyyə edilməsini qadağan etmişdir»[1].

 
[1] Müxtəsər Səhih Müslim: № 898. Buxari: 5/ 167/ № 2535.