Naməhrəm qohumlarla əl və üz ilə görüşməyi necə tərgidək?

    09.11.2015
Kimdən: 
TK
Sual: 
Salam men evliyem. hefte sonları və ya məzunuiyyət müddətində rayona istirahətə gedirəm. Bu zaman təbii ki, bizi ev sakinləri dayı/xala/bibi və s., yanaşı namərhəm olan dayi/bibi/xala qızları və s. qarşılayır. Uzun illərdi ki biz həmişə əl və üz ilə görüşmüşük. Həmd olsun ki, Uca Allaha bu gün mən bunun günah olduğunu bilirəm. Amma uzun illərdi ki, bu adəti nece dəyişə biləcəyim haqqında sizdən məsləhət istəyirəm. Bir də ki, bunun dəyişdiyi təqdirdə yəni bir birimizi gördükdə sadəcə uzaqdan Salam, xoşgördük və s. ilə kifayətlənmək, qohumluq əlaqəsinin zəifləməsinə gətirib çıxararsa, digər tərəfdən dinimizdə qohumluq əlaqəsinin zəifləməsinin bəyənilməməsi.... Xahiş edirəm bu barədə mənə məsləhət verin.
Cavab: 

Və aleykum Salam. Bu hallar bir çox qohumlar arasında baş verir. Belə vəziyyətdən sizinlə əl və üz ilə görüşən qohumları hikmətlə başa salmaq lazımdır ki, bizi yaradan Allah naməhrəmə toxunmağı qadağan edib. Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə buyurub: “Sizdən bi­ri­nin başına dəmir iynənin sancılması, naməhrəm qa­dı­na toxunmaqdan xe­yir­li­dir”. (Səhih əl-Cami, 5045). Bəzi hallarda qohumlar deyirlər ki "mən də sənin anan, bacın. Burda nə var ki?!" Onlara başa salmaq lazımdır ki, "Heç kəs sizin yaxın qohum olmağınıza, gözəl niyyətli olmağınıza şübhə etmir. Lakin, Allah ümumi qayda qoyub. Bizdə çalışıb bu qaydalara riayət edərək Allahın razılığını qazanmağa çalışmalıyıq. Burda qohumlara hörmətsizlik edilmir. Allah qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi əmr edib. Amma bu cür görüşmək düz deyil". Belə sözlərlə onların xətrinə dəyməmək şərtilə bu hallardan xilas olmağa çalışın. Uca Allah buyurur: “Həqiqətən, Allah əda­lət­li olmağı, yaxşılıq et­məyi və qo­hum­­la­ra haqqını verməyi əmr edir, iyrənc işlər gör­məyi, pis əməl­lər tö­rət­məyi və azğın­lıq etmə­yi isə qadağan edir. O si­zə öyüd-nəsihət ve­rir ki, bəlkə düşünüb ibrət ala­sınız” (ən-Nəhl, 90).

Teqlər: 
Paylaş: