Savab qazanmaq üçün nə etmək lazımdır?

    13.01.2016
Sual: 
Savab qazanmaq uçun ne etmeli?
Cavab: 
Salam aleykum. Savab qazanaraq Cənnətə düşmək üçün ilk növbədə müsəlman olmaq və Allaha şərik qoşmamaq lazımdır. Uca Allah buyurur: "Əgər şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan" (əz-Zumər, 65-66).
Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) buyurmuşdur: “İslam odur ki, Allahdan başqa ibadət haqqına malik heç bir tanrının olmadığına və Muhəmmədin Onun elçisi olduğuna şəhadət gətirəsən, namaz qılasan, zəkat verəsən, ramazan ayını oruc tutasan və imkanın olduğu təqdirdə Kəbəni ziyarət edəsən”. (Buxari və Müslim) -- Bunlar Allahın vacib buyurduğu əməllərdir. Onları edən böyük savab, etməyən isə böyük günah qazanır. Bunlardan əlavə savab qazanmaq üçün yollar olduqca çoxdur, bunlar Quran və peyğəmbərin (Allahın ona salavatı və salamı olsun) hədislərində bildirilmişdir: Valideynlərə yaxşılıq etmək, nafilə (əlavə) ibadətlər etmək (namaz, oruc və s.), Allahı çox zikr etmək, sədəqə vermək, elm öyrənmək və öyrətmək, ailənin, qohum-əqrəbanın haqqını vermək, yetimləri yedirtmək, günahlardan çəkinmək, harama baxmamaq və s.

Əməlləri puç edən digər səbəblərdən biri də bidətdir. Bidət dində yenilik etmək, peyğəmbərin  (Allahın ona salavatı və salamı olsun) etmədiyi şeyləri etməkdir. Bütün ibadətlər, dinə aid məsələlər peyğəmbərin öyrətdiyi kimi edilməlidir, o demişdir: “Bizim bu işimizə ondan olmayan bir şeyi əlavə edənin əməli rədd olunur.” (Səhih əl-Buxari, 2697)
Həmçinin Allah rizası üçün yox, başqalarına özünü göstərmək üçün edilən əməllər də puç ola bilər. Allah Rəsulu (sallallahu aleyhi va səlləm) buyurmuşdur ki, "ümmətim üçün qorxub ehtiyat etdiyim əməllərdən biri də riyadır. O hansı əmələ daxil olarsa, onu puç edər".
Həmçinin, oxuyun: Qadın evdə savab qazanmaq üçün nə etməlidir?

Teqlər: 
Paylaş: