33. Yuxuda həyəcan və qorxu keçirən, dəhşətə gələn və (başqa bu kimi) hallarda oxunan dua

 [Əuzu bi kəliməti-l-ləhi-t-təmməti min ğadabihi va iqabihi, va şərri ibədihi, va min həməzəi-ş-şəyətıni va ən yəhduru­ni]
 
 «Qəzəbindən və cəzasından, qullarının şərindən, şeytanların vəsvəsələrindən və mənə yaxın gəlmələrindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram!»[1]

 
[1] Əbu Davud, 4/12. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/171..