82. Həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girməmişdən əvvəl edilən dua

 [Bismilləh. Allahummə cənnibnəş-şeytanə, və cənnibiş-şeytanə mə razəq­tə­nə]
 «Allahın adı ilə! Allahım! Bizi şeytan­dan uzaqlaşdır, şeytanı da bizə bəxş etdiyin şeydən uzaqlaşdır!»[1]

 
[1] əl-Buxari, 6/141; Muslim, 2/1028.