106. Qureyş surəsi

"Qureyş" surəsi, 4 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 

1. Qureyşin birliyi xatirinə,

2. onların qış və yay səfərlərindəki birliyi xatirinə

3. qoy onlar bu Evin Rəbbinə ibadət etsinlər.

4. Allah onlara aclıqdan sonra yemək verdi və qorxudan sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.