111. əl-Məsəd surəsi

"Xurma lifi" surəsi, 5 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 

1. Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da!

2. Nə var-dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək.

3. O, alovlanan oda atılacaqdır.

4. Onun odun şələsi daşıyan arvadı da.

5. Arvadının boynunda xurma liflərindən kəndir olacaqdır.