45. Günah edən kəs nə deməli və nə etməlidir

 «Günah edən bir bəndə gözəl tərzdə dəstəmaz alsa, sonra qalxıb iki rükət namaz qılsa, sonra da Allahdan bağışlanma diləsə, Allah onu mütləq bağışlayar».[1]

 
[1] Əbu Davud, 2/86; ət-Tirmizi, 2/257. əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», 1/283.