65. Yağış yağanda edilən dua

 [Allahummə sayyibən nafian]
 «Allahım! (Bu yağışı) bol, faydalı et!»[1]

 
[1] «Fəthul-Bari», 2/518.