103. Səfərdə yol gedərkən təkbir və təsbih

Cabir Allah ondan razı olsun demişdir: «Biz yüksəyə qalxanda təkbir edər [“Alaahu Əkbər” deyər], aşağı enəndə isə təsbih edərdik [“Sub­hanəllah” deyərdik]!»[1]

 
[1] «Fəthul-Bari», 6/135.