117. Qara daş yerləşən küncə gəlib çatdıqda təkbir gətirmək

 «Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Kəbəni dəvənin üstündə təvaf etdi. O, hər dəfə (qara daş yerləşən) küncə gəlib çatanda özündəki bir şeylə ona tərəf işarə etdi və təkbir gətirdi [“Allahu Əkbər” dedi]».[1]

 
[1] «Fəthul-Bari», 3/476. Bu hədisdə “bir şeylə” dedikdə “ço­maq” nəzərdə tutulur. Bax: «Fəthul-Bari», 3/472.