ən-Nasr surəsinin oxunuşunu yaza bilərsiniz?

    12.03.2018
Kimdən: 
Elvira
Sual: 
en-Nəsr sürəsinin oxunuşunu yaza bilərsiz Zəhmət olmasa
Cavab: 
Salam aleykum.
Əuuzu billəəhi minəş-şeytanir-racim.
Bismilləhir-Rah'mənir-Rahiim.
1. İzəə cəəəƏ-nasrullahi vəl-fəth'.
2. Və raəy'tən-nəəsə yəd'xuluunə fii diinilləəhi əf'vəcəə.
3. Fəsəbbih' bihəmdi Rabbikə vəs'təğ'firhu innəhu kəənə təvvəəbəə. 
Teqlər: 
Paylaş: