Allaha küfr edən və şərik qoşanları nə gözləyir?

    27.04.2018
Sual: 
ALLAHIN SALAMI RƏHMƏTİ VƏ BƏRƏKƏTİ OLSUN SİZƏ. Çox xaiş edirəmki bu sualıma cavab verəsiniz. 1) Dəfələrlə ALLAHA qarşı küfr edən və şirk qoşanların taleyi haqqında QURANİ KƏRİMDƏ ayələr varmı? 2) Və belə olduqda həmin insanları nə gözləyir? ALLAHA XATİR cavablandırarsız
Cavab: 

Va aleykumus-Sələm və rahmətullahi və bərakətuhu.
1. Bu cavabı oxuyun: Şirk haqqında ayələr yaza bilərsinizmi?
2.​​​ 
Bilə-bilə Allaha küfr edən, bilə-bilə Allaha şərik qoşan tövbə etmədən ölərsə, axirətdə onu əbədi cəhənnəm əzabı gözləyir. Həmçinin oxuyun:
Allaha şərik qoşan tövbə etsə, Allah onu bağışlayarmı?
Şirkdən başqa günah sahibləri Cəhənnəmdən çıxacaqlarmı?
Cahillik üzrlüdürmü?
Bilərəkdən və ya bilməyərək küfr edən birinə kafir demək olarmı?

Paylaş: