Hansı peyğəmbərin həyat yoldaşı iman gətirməyib?

    12.04.2023
Kimdən: 
Mələk
Sual: 
Salam Aleykum Həci narahat etdiyim üçün üzr isdəyirəm Həci hansı Peyğənbərimizin həyat yoldaşı ölənə qədər iman gətirməyib yoxsa bu sadəcə şayədir ? Əvvəlcədən təşşəkürlər
Cavab: 

Va aleykum Salam. Əgər sualda Peyğəmbərimiz Muhəmmədin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) zövcələrini nəzərdə tutursunuzsa, onun bütün zövcələri iman gətrib və iman üzərində də dünyalarını dəyişiblər. Qeyd edək ki, Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) zövcələri Əhli-Beytdən sayılırlar. Bu barədə ətraflı oxuyun:


Əgər digər peyğəmbərləri (onların hamısına Allahın salavatı olsun) nəzərdə tutursunuzsa, Quranda iki peyğəmbərin - Nuh və Lutun (onlara Allahın salavatı olsun) zövcələrinin iman gətirmədikləri bildirilir. Uca Allah bu xüsusda buyurur: "Allah kafirlərə Nuhun ar­vadı ilə Lutun arvadını misal çək­di. Onlar Bi­zim əməlisaleh qullarımızdan iki qulun ni­kahı altında idi­lər. Onlar ərlərinə (iman gətiməməklə) xə­yanət etdilər və ərləri onları Allahdan heç cür xilas edə bil­mədilər. O qadınlara: “Oda girənlərlə birgə ikiniz də ora gi­rin!”– de­yildi" (ət-Təhrim, 10). Burada "xəyanət" dedikdə gətirdikləri dini qəbul etməməkləri nəzərdə tutulur.
Teqlər: 
Paylaş: