Quranda namazların səsli və ya səssiz qılınması barədə ayə varmı?

    12.02.2015
Kimdən: 
Elmar
Sual: 
Quranda namazın vaxtlarından bəhs etdiniz. Bəs Quranda beş vaxt namazın hansının səsli, hansının səssiz oxunması barədə ayə varmı?
Cavab: 

Salam aleykum. əl-İsra surəsinin 110 ayəsənin təfsirində bu haqda belə deyilir: "Beş vaxt namaz Merac gecəsində vacib (fərz) buyurulmuşdur. Peyğəmbərimiz (salləllahu aleyhi və səlləm) də bu tarixdən sonra Məkkədə qıldığı namazların hamısını səsli qıldırırdı. Ancaq Allah Rəsulunun (salləllahu aleyhi və səlləm) səsli namaz qılmasını eşidən müşriklər, dinlədikləri ayələrə öz şeirlərini də qoşaraq harda gəldi oxuyardılar və beləliklə də insanların fikrini qarışdırmağa çalışırdılar. Bununla da kifayətlənməyərək ayələri eşidəndə onları göndərənə və gətirənə söyərdilər. Bundan sonra "əl-İsra" surəsinin 110-cu ayəsi nazil oldu: "...Namazını nə uca səslə, nə də pıçıltı ilə qıl. Bunların arasında orta bir yol tut!" (əl-İsra, 110). Bundan sonra peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) zöhr (günorta) və əsr namazlarını səssiz, məğrib (axşam) namazı onların yemək, işa (gecə) və sübh (səhər) namazının vaxtı da yatmaq vaxtı olduğundan bu namazları səsli oxuyardı. Cümə və bayram namazları da hicrətdən sonra Mədinədə vacib buyuruldu. Burada müşriklərin təzyiqləri olmadığı üçün, həmin namazlar gündüz vaxtı qılınmalarına baxmayaraq səsli qılınırdı. Məkkə dövründə islama dəvət edərkən müsəlmanların necə çətinliklərlə qarşılaşıldığının bilinməsi üçün bu tərtibat qiyamətə qədər belə saxlanıld". (İbn Cərir ət-Tabəri, əl-Qurtubi və başqaları).
Həmçinin təfsir alimləri bu ayənin də səsli və səssiz namazlara aid olduğunu deyirlər: "Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq, səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma". (əl-Əraf, 205). Allah Rəsulu (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Namazı mənim qıldığım kimi qılın!" (əl-Buxari).

Teqlər: 
Paylaş: