Hədis kitablarında "Allah üçün alnını torpağa qoy" ifadəsi barədə nə deyə bilərsiniz?

    09.09.2019
Sual: 
Allahdan ötrü alnını torpağa qoy.'' Bu hədisi də ''Səhihi Müslüm'' (c. 1, səh.371), ''Səhihi Buxari'' (c. 1, səh.91), ''Sünnəni Beyhəqi'' (c. 1, səh.212), ''Sünnəni Nəsai'' (c. 1, səh.210), bu barede ne deye bilersiniz?
Cavab: 
Salam aleykum. Qeyd etdiyiniz mənbələrdə və digər hədis kitablarında belə bir hədis yoxdur. Hədislərdə yalnız yerə səcdə etmək əmr olunur. Yer dedikdə isə üzərində olduğumuz hər şey nəzərdə tutulur. Həmçinin hədisin kitabdakı yerini qeyd edərkən cild və səhifə deyil, hədisin kitabdakı nömrəsini qeyd etmək lazımdır. Çünki kitabların nüsxələrindən asılı olaraq cildləri və səhifələri müxtəlif olur. Həmçinin oxuyun:
 
Paylaş: