Günahsız insan yoxdursa, belə çıxır ki, hər kəs Cəhənnəmdə yanacaq?

    20.12.2018
Kimdən: 
Əli
Sual: 
“İnsanların hamısı mütləq cəhənnəm odunda yanacaqmı?” Salam əleykum. Bu saytı açdığıvıza görə təşəkkür edirəm. Quranda yazır ki günahsız insan yoxdu. Əgər günahsız insan yoxdusa onda belə çıxır ki hamı mütləq cəhənnəmdə yanacaqmı? Tövbə edənlər də belə tövbə etməklərinə baxmayaraq onlar da mütləq cəhənnəmdə günahlarına görə cəzalarını çəkəcəklərmi? Xahiş edirəm sualıma cavab verəsiz.
Cavab: 
Salam aleykum. Quran ayələrinə və səhih hədislərə görə kafirlər (Allahı inkar edənlər), müşriklər (Allaha şərik qoşanlar) və münafiqlərdən (özünü müsəlman kimi göstərib, əslində iman gətirməyənlər) başqa Cəhənnəmdə heç bir günahkar bəndə əbədi qalmayacaq. Uca Allah buyurur: "Şübhə yoxdur ki, Allah Özünə şərik qoşanları əfv etməz, amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs, əlbəttə, böyük günah etmiş olur". (ən-Nisa, 48).
Müsəlmanlardan da günahkar olanlar Cəhənnəmdə cəzalarını çəkdikdən sonra Cənnətə daxil olacaqlar. Buna Peyğəmbərin (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) səhih hədislərindən bir çox dəlillər vardır. Daha ətraflı:
Paylaş: