Qəlbin yumşalması üçün nə etmək lazımdır?

    23.04.2020
Kimdən: 
Allaha möhtac qul
Sual: 
Assalamu Aleykum. 1)Bilmək istəyirəm ki,sehr və ya cin girməsi insanın imanına, qəlbinə,beyninə(anlayışına) təsir edə bilərmi? Və nə kimi təsir edə bilər? 2)Bilmək istərdim ki,qəlbə gələn pis küfr,şirk sözlər məs:Allahın varlığını inkar etmək,Allahı söymək və Onun göndərdiyi hər hansı bir şeyin inkarı insanın imanına nə zaman zərər verər? Və bu qəlbə gələn pisliklərə insan qəlbində narahat olmursa necə? 3)Nə namazdan,nə zikrdən,nə duadan ləzzət ala bilməyən,qəlbi daşlaşmış bir kimsənin halı nədir və belə birisi necə etməlidir ki,Allah onu əfv etsin.
Cavab: 

Aleykum salam.

1) Sehr insanın imanına, qəlbinə və ağlına təsir edə bilər. Sehr, həmçinin, ailənin dağılmasına, ərlə arvadın birinə nifrət etməsinə və başqa bir çox fitnə-fəsada səbəb ola bilər. Bu səbəbdən sehrlə məşğul olmaq, kiməsə cadu etdirmək böyük günahlardan sayılır. Bu barədə ətraflı olaraq bunları oxuyun:


2) Əgər insan qəlbindən keçən pis fikirləri dilə gətirməz və ya ona əməl etməzsə, bu fikirlər insanın imanına zərər verməz. Əksinə, bu cür fikirlər insanın doğru yolda olmasına dəlalət edir. Çünki şeytan yalnız mömin adama küfr vəsvəsələri verir. Bu barədə ətraflı olaraq bunları oxuyun:


3) Qəlb sözünün mənası tez-tez çevrilən deməkdir. İnsanın qəlbi daim dəyişkəndir. Bu səbəbdən insanın qəlbinə təsir edən və onu sərtləşdirən, həmçinin, yumşaldan və imanını artıran səbəblər vardır. Qəlbə ən çox mənfi təsir edən amil günahlardır. Günahlar artdıqda, qəlb getdikcə sərtləşir. Peyğəmbərimiz (Allahın ona salavatı və salamı olsun) demişdir: "Qul bir günah etdikdə, qəlbinə qara nöqtə qoyulur. Əgər qul bu günahdan əl çəkər, Allahdan bağışlanma diləyər və tövbə edərsə, bu qara nöqtə gütürülər. Əgər günah etməkdə davam edərsə, nöqtələr çoxalar, ta ki qəlbini örtər. Uca Allahın Quranda: "Xeyr! Onların qəlbini qa­zan­dıq­ları günahlar bürü­müş­dür" (əl-Mutaffifin, 14), - deməklə məhz bunu nəzərdə tutmuşdur". (ət-Tirmizi, 3334). 

Bundan başqa qəlbi yumşaldan əməllər vardır. Qəlbi yumşaldan ən böyük səbəb Quran oxumaq, Quran dinləmək və Allahın ayələrini düşünməkdir. Uca Allah buyurur: "Həqiqətən, bunda həssas qəlbi olan, hazır durub diqqətlə qulaq asan kimsə üçün ibrət vardır" (Qaf, 37).

Həmçinin buyurur: "Allah Sözün ən gözəlini – ayələri bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan Kitab kimi nazil etdi. Rəbbindən qorxanların ondan dəriləri ürpəşər. Sonra isə Allahı yad etməklə dəriləri və qəlbləri yumşalır. Bu, Allahın hidayətidir. Onunla istədiyini doğru yola yönəldir. Allahın zəlalətə saldığı şəxsə isə yol göstərən olmaz" (əz-Zumər, 23). Başqa bir ayədə isə buyurur: "Əgər Biz bu Quranı dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə, fikirləşələr" (əl-Həşr, 21). 

Həmçinin, qəlblərin yumşalmasına səbəb olan əməllərdən biri də ölümü, Axirəti xatırlamaq, dünyanın fani, Axirət yurdunun isə əbədi olmasını düşünməkdir. Ölümü unudub, Axirətdən qafil olmaq, yalnız dünyaya can atmaq isə qəlbin sərtləşməsinə səbəbdir. Uca Allah byuyrur: "Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Lakin Qiyamət günü mükafatlarınız sizə tam veriləcəkdir. Kim Oddan uzaqlaşdırılıb, Cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir" (Ali İmran, 185). 

Peyğəmbərimiz (Allahın ona salavatı və salamı olsun) demişdir: "Qəbirləri ziyarət edin, çünki qəbirləri ziyarət etmək Axirəti xatırladır" (əl-Buxari). 

Həmçinin, qəlblərin yumşalmasına səbəb olan əməllərdən biri də Allahı çox zikr etməkdir. Uca Allah buyurur: "Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər, Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar, yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər" (əl-Ənfal, 2).

Həmçinin buyurur: "Bunlar, iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır" (ər-Rad, 28). 

Qəlb barədə həmçinin oxuyun: 

Teqlər: 
Paylaş: